Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ART 8 ust.1, 5

młotek i waga

ust. 1
Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust 5.

ust. 5
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczegio.