Dostępy elektroniczne

EPU

EPU

Obsługujemy wnioski elektroniczne z E-Sądu (EPU)

 

Ognivo

Ognivo

Gdy wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 7971 Kpc - poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, powinien złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę. We wniosku wierzyciel wskazuje Banki, do których komornik ma skierować zapytanie.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

E-PESEL

Kierujemy wystąpieia o udostępnienie danych ze zbioru PESEL drogą elektroniczną.

 

PUE-ZUS

PUE-ZUS

Wysyłamy elektronicznie zapytania o dłużnikach ZUS-EKS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez Platformę Usług Elektronicznych

 

CEPIK logo

CEPIK

Wyszukujemy elektronicznie informacji o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach w Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

 

 

PD CBDKW

PD CBDKW

Posiadamy elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

 

KATASTER

KATASTER

Korzystamy z elektronicznego dostępu do Powiatowego Katastru Nieruchomości

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

KRZ

Korzystamy z elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Zastawów