Licytacje komornicze

licytacja komornicza

Zajmuję się przeprowadzaniem licytacji komorniczych. To procedura, która polega na publicznej sprzedaży składników majątku dłużnika. Taki sposób wyegzekwowania długu ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy należności nie mogą zostać ściągnięte z wynagrodzenia oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osoby zadłużonej. Komornik ma wtedy prawo do zajęcia ruchomości lub nieruchomości, które następnie wystawia na sprzedaż w ramach licytacji. Pozyskane środki służą spłacie wierzycieli.

Licytacje każdorazowo są poprzedzone stosownym obwieszczeniem Sądu Rejonowego. Poniżej mogą państwo znaleźć również spis zbliżających się licytacji wraz z miejscem, terminem, ceną wywoławczą, wysokością wadium, a także opisem ruchomości lub nieruchomości. Jeśli składniki majątku nie zostaną sprzedane za pierwszym razem, w takiej sytuacji są wystawiane ponownie z niższą ceną wywoławczą.

Licytacje ruchomości

Wierzyciele mogą odzyskać swoje należności na drodze komorniczych licytacji ruchomości. Podlegają im między innymi takie składniki majątku jak: sprzęt AGD i RTV, elektronika, biżuteria, zegarki, dzieła sztuki, samochody, jachty, motocykle, maszyny przemysłowe oraz rolnicze. W licytacjach może wziąć udział każda zainteresowana osoba, która wpłaci podaną wcześniej w obwieszczeniu wartość rękojmi. Nie mogą natomiast licytować małżonkowie i najbliżsi krewni dłużnika, jak również sam dłużnik.

Licytacje nieruchomości

W ramach licytacji nieruchomości, na sprzedaż wystawiane są między innymi mieszkania, domy, grunty rolne, lokale usługowe, hale magazynowe i przemysłowe, domki letniskowe. Wartość każdej z nich jest skrupulatnie szacowana przez biegłego sądowego. Nieruchomości na licytacji można zakupić już za ok. 75% wartości rynkowej.

 

 

GKm 51/20

OBWIESZCZENIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: KW nr WR1E/00044399/7

Scan-obrazy-1-1

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: KW nr WR1E/00036146/0

Scan-obrazy-3-1

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: KW nr WR1E/00036117/8

Scan-obrazy-5-1

 

 

Km 483/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: KW nr WR1E/00043360/8
UDZIAŁ 1/2

Scan-obrazy-7-1

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: KW nr WR1E/00056212/0
UDZIAŁ 4/10

Scan-obrazy-9-1