Zasięg terytorialny komornika sądowego

Siedziba mojej kancelarii komorniczej znajduje się w Oleśnicy. Zasięg terytorialny mojej działalności komorniczej jest jednak znacznie szerszy i odpowiada obszarowi, który podlega Sądowi Rejonowemu w Oleśnicy. Tym samym przeprowadzam czynności na terenie:

  • miasta i gminy Oleśnica,
  • miasta i gminy Międzybórz,
  • miasta i gminy Syców,
  • miasta i gminy Bierutów,
  • miasta i gminy Twardogóra,
  • gminy Dziadowa Kłoda,
  • gminy Długołęka.

Każdy wierzyciel, zgodnie z art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 882 z późn. zm.), ma prawo wyboru komornika na terytorium całego kraju. W takiej sytuacji komornik działa poza swoim rewirem, a interesant musi złożyć wraz z pozostałą dokumentacją oświadczenie o wyborze komornika.

Powyższy przepis nie ma zastosowania w sytuacjach, gdy sprawy dotyczą egzekucji nieruchomości i powiązanych zagadnień, na przykład opróżnienia pomieszczeń.