PUE-ZUS

Wysyłamy elektronicznie zapytania o dłużnikach ZUS-EKS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez Platformę Usług Elektronicznych

  

pue zuz