Ognivo

 

Gdy wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 7971 Kpc - poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, powinien złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę. We wniosku wierzyciel wskazuje Banki, do których komornik ma skierować zapytanie.

 ognivo

Na dzień 03.10.2014r.za pomocą systemu OGNIVO można uzyskać informację o dłużnikach w niżej wymienionych Bankach:

Nazwa banku opłata

1.    PKO BP S.A.

0,31 zł
2.    ING Bank Śląski S.A. 0,31 zł
3.    BZ WBK S.A. 0,31 zł

4.    Bank Gospodarstwa Krajowego

0,31 zł
5.    mBank S.A. 0,31 zł
6.    Bank Millennium S.A. 0,31 zł
7.    Pekao S.A. 0,31 zł
8.    HSBC Bank Polska S.A. 0,31 zł
9.    Meritum Bank S.A. 1,54 zł
10.  Bank Pocztowy S.A. 1,54 zł
11.  Nordea Bank Polska S.A. 0,31 zł
12.  Euro Bank S.A. 0,31 zł
13.  Getin Noble Bank S.A. 0,31 zł
14.  PLUS BANK S.A 0,31 zł
15.  Dz Bank Polska S.A. 1,54 zł

16.  Raiffeisen Bank Polska S.A.

0,31 zł

17.  Deutsche Bank Polska S.A

0,31 zł
18.  Deutsche Bank PBC S.A. 0,31 zł

19.  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

1,54 zł
20.  IDEA Bank S.A. 0,31 zł

21.  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

0,31 zł

22.  Volkswagen Bank Polska S.A.

0,31 zł

23.  Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce

1,54 zł

24.  BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce

0,31 zł

25.  Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce

1,54 zł
26.  Alior Bank S.A. 0,31 zł
27.  FM Bank S.A. 1,54 zł
28.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. 0,31 zł

  

                             RAZEM 17,29 zł

 

 

Nadanie dokumentu elektronicznego do OGNIVO typu:
„Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika” w sprawach wskazanych w art. 2 ustęp 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz.1191).
Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku 0,31zł.